cách giao tiếp khôn khéo

Cách thức để giúp bạn luôn chuẩn mực và khôn khéo trong giao tiếp

maxresdefault1 Công trình nghiên cứu “Kết luận về những sắc thái trong giao tiếp không lời“ của nhà tâm lý học Albert Mehrabian cho biết được mối liên hệ mật thiết giữa giao tiếp bằng nói và không lời. Học cách giao tiếp thật rõ ràng Khi bạn nói bạn thích một thứ gì đó, nét