quan hệ chiều hướng tốt

Những dấu hiệu cảnh báo về một mối quan hệ không lành mạnh

1-41 Những mối quan hệ mà được định nghĩa bởi mâu thuẫn, xung đột, đổ lỗi và thiếu sự tha thứ là dấu hiệu tồi tệ. Nhớ rằng muốn cãi vã thì phải có hai người và cách cư xử vô lý của người ta không bao giờ biện hộ được cho cách cư xử tồi